Domov > Zomrel známy teatrológ Jaroslav Blaho

Zomrel známy teatrológ Jaroslav Blaho

                                       So smútkom oznamujeme, že nás navždy opustil kolega
                                               a priateľ − teatrológ, kritik a operný dramaturg

                                                         PhDr. JAROSLAV BLAHO

                                                       (*6. 5. 1942 − †14. 4. 2019)

 

 

Mimoriadne silno nás zasiahla správa o odchode Jaroslava Blaha, ktorý patril k najdôležitejším postavám operného umenia na Slovensku. Dianie na našich operných scénach aktívne sledoval a neraz prispieval i ku kreovaniu ich dramaturgickej a obsahovej náplne. Bol človekom na oboch brehoch – teoretikom a pozorovateľom i aktívnym dramaturgom a umelcom.

Bol mimoriadne rešpektovaným znalcom opernej histórie: vyznačoval sa hlbokými znalosťami oblasti slovenskej opery, ktorej tvorbe sa prizeral v podstate od jej počiatkov, no neprekonateľný bol najmä v oblasti talianskej opernej tvorby –tá sa stala jeho láskou už v detstve. Jaroslav Blaho mal okrem toho skvelú schopnosť svoje vedomosti sprostredkovať verejnosti – povestný bol jeho osobný šarm, mimoriadne verbálne schopnosti a schopnosť improvizovať na akúkoľvek tému spoločenského a kultúrneho života.

S našou opernou scénou ho viažu roky 1978 – 1980, keď tu pôsobil ako riaditeľ, no najdôležitejší vklad mal ako zakladateľ, dlhoročný dramaturg a poradca opernej časti festivalu Zámocké hry zvolenské. V roku 1979 sa zaslúžil o zrod tohto dlhé roky jediného operného festivalu pod holým nebom i o to, že na jeho pódiu vystupovalo mnoho hviezd svetových operných scén. Tento festival volal aj svojím „tretím dieťaťom“ a venoval mu mimoriadne veľa energie. Jeho zásluha na renesancii predverdiovskej opery na Slovensku je nespochybniteľná. V rámci festivalu vďaka jeho spolupráci s dirigentom Mariánom Vachom zazneli po prvýkrát u nás i viaceré menej známe rané diela Giuseppe Verdiho.

Profesijné pôsobenie Jaroslava Blaha sa spája najmä s Divadelným ústavom v Bratislave. Pracoval tu od roku 1967 až do odchodu do dôchodku s niekoľkými prestávkami: okrem nášho divadla to bola v rokoch 1987 – 1990 aj Opera SND, kde bol šéfdramaturgom, či Komorná opera v rokoch 1998 – 1999. Okrem toho sa celoživotne venoval publicistickej a recenzentskej činnosti. Spolupracoval s rozhlasom, televíziou, i mnohými ďalšími kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Vždy to bol človek mimoriadne činorodý a pracovitý. Jeho odchod do večnosti je pre slovenské opernou umenie obrovskou stratou rovnako ako pre nás všetkých, ktorí sme ho mali radi.

Česť jeho pamiatke!

NOVINKY

Naši partneri